Isolerservice i Sydsverige AB först ut som certifierad Behörig lösull!

Nu är vår första lösullsentreprenör med certifieringen Behörig lösull klar!

Det är Isolerservice i Sydsverige AB som är först ut!

 

Vi gratulerar och önskar Er lycka till!

 

Projektarbetet från start till nu har varit lärorikt och utbildande för även oss. De frågor och problem vi stött på har lett till att vi kunnat säkerställa våra regler och rutiner, som kommer att ge de bästa förutsättningar för att det arbete en certifierad installatör utför görs med kunnande, säkerhet och professionalism.

 

Fler entreprenörer certifieras inom kort och kontinuerligt kommer det in nya ansökningar från lösullsinstallatörer som vill tillhöra Behörig lösull vilket naturligtvis är glädjande för branschen!