Om Lösullsentreprenörerna

Lösullsentreprenörerna bildades 1989 och har idag ca 30 medlemsföretag. Alla dessa är specialföretag med så gott som uteslutande lösullfyllnadsentreprenader på programmet. Vissa medlemsföretag bedriver även annan verksamhet, såsom injekteringsarbeten, saneringsarbeten och brandteknisk isolering m.m. Lösullsentreprenörerna hade tidigare namnet Isoleringsentreprenörerna och bytte namn under 2011 för att bättre beskriva medlemsföretagens huvudsakliga verksamhetsområde.

 

Gemensamt för medlemsföretagen att man har rätt kompetens och erfarenhet för arbetets utförande som kvalificerar för medlemskap i föreningen.

 

Föreningen har till ändamål

  • att genom olika initiativ och aktiviteter främja och utveckla isoleringsverksamhet med lösull i byggbranschen,
  • att verka för en hög kvalitet på verksamheten,
  • att i samarbete med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stödjer medlemmarnas intressen.

 

Föreningen bevakar och ska för medlemmarnas räkning påverka för branschen väsentliga frågor genom kontakter med myndigheter och
organisationer.

 

Behörig lösull

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna. För att bli ”Behörig lösull” måste både personal och företagsledning genomgå utbildning. Man kontrollerar regelbundet att företagen följer det regelverk som satts upp och att installationer sker i enlighet med leverantörernas instruktioner.

 

För mer information om behörig lösull se: Behörig Lösull

 

Vill du komma i kontakt med föreningen, maila kansliet på:

info@isolerarna.se

 

Har du frågor som kräver ett snabbt svar?

Ring kansliet: Lars Sandström 08 698 58 73

 

Styrelsen i Lösullsentreprenörerna består av:

Ordförande Magnus Håkansson, Sjömarkens Isolering AB

0705 25 72 59

Ledamöter:

Mikael Bennarp, FEAB Isolerproffs AB

0708 77 96 77

Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn AB (ISAB)

0733 82 10 85

Marcus Sternheden, Isolerservice i Sydsverige AB

042 22 82 20

Michael Rundqvist, Sprutab AB

0707 13 47 07

Suppleanter:

Ann-Kristin Börjesson, Svenljunga Byggnadsisolering AB

0706 54 05 06

Gabriel Ängmo, Ekologisk Isolering i Skåne AB

0709 66 99 05

Robin Seger, Cremab AB

0704 89 91 04