Om Lösullsentreprenörerna

Lösullsentreprenörerna bildades 1989 och har idag ca 30 medlemsföretag. Alla dessa är specialföretag med så gott som uteslutande lösullfyllnadsentreprenader på programmet. Vissa medlemsföretag bedriver även annan verksamhet, såsom injekteringsarbeten, saneringsarbeten och brandteknisk isolering m.m. Lösullsentreprenörerna hade tidigare namnet Isoleringsentreprenörerna och bytte namn under 2011 för att bättre beskriva medlemsföretagens huvudsakliga verksamhetsområde.

 

Gemensamt för medlemsföretagen att man har rätt kompetens och erfarenhet för arbetets utförande som kvalificerar för medlemskap i föreningen.

 

Föreningen har till ändamål

  • att genom olika initiativ och aktiviteter främja och utveckla isoleringsverksamhet med lösull i byggbranschen,
  • att verka för en hög kvalitet på verksamheten,
  • att i samarbete med myndigheter och institutioner främja tillkomsten av bestämmelser och normer som stödjer medlemmarnas intressen.

 

Föreningen bevakar och ska för medlemmarnas räkning påverka för branschen väsentliga frågor genom kontakter med myndigheter och
organisationer.

 

Behörig lösull

Behörig lösull är ett kvalitetssäkringssystem med oberoende tredjepartskontroll som tagits fram av leverantörer och installatörer knutna till Lösullsentreprenörerna. För att bli ”Behörig lösull” måste både personal och företagsledning genomgå utbildning. Man kontrollerar regelbundet att företagen följer det regelverk som satts upp och att installationer sker i enlighet med leverantörernas instruktioner.

 

För mer information om behörig lösull se: Behörig Lösull

 

Vill du komma i kontakt med föreningen?:

 

Kansli:
E-post: info@isolerarna.se

Eller ring:
Lars Sandström 08 698 58 73

Roger Blomqvist 070 550 94 10

 

Faktureringsadress:

Isoleringsentreprenörerna

Kund-id FRX4719
FE 301
105 69 Stockholm

Alternativt e-posta fakturan till:
inbox.lev.442509@arkivplats.se

 

Styrelse:

Ordförande:
Magnus Håkansson, Sjömarkens Isolering AB, (entreprenör)

Ledamöter:
Mikael Bennarp, FEAB Isolerproffs AB, (entreprenör)

Ann-Kristin Börjesson, Svenljunga Byggnadsisolering AB, (entreprenör)

Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn AB (ISAB), (entreprenör)

Lars-Erik Olsson, Paroc AB, (leverantör)

Michael Rundqvist, Sprutab AB, (entreprenör)

Robin Seger, Cremab AB, (entreprenör)

Marcus Sternheden, Isolerservice i Sydsverige AB, (entreprenör)

Gabriel Ängmo, Ekologisk Isolering i Skåne AB, (entreprenör)

Andreas Östlund, Isocell AB, (leverantör)