Utbildning i BAS-U för lösullsinstallatörer!

Som vi har förstått har det efterfrågats en utbildning i BAS-U för lösullsinstallatörer.

Därför har vi ställt samman följande 2-dagarsutbildning, med inriktning på de arbetsmoment som lösullsinstallatörer ställs inför.
Du kan läsa mer om utbildningens upplägg längre ner på sidan.

 

 

Varför behövs BAS-U kompetens?

En BAS-U krävs för samtliga projekt och normalt finns det en utpekad BAS-U som man gör upp om i kontraktet. Men om du är ensam entreprenör mot konsument är du automatiskt BAS-U utan att behöva kontraktskriva om det. Det innebär att om det sker en olycka på arbetsplatsen, och man inte har tagit höjd för de arbetsuppgifter som BAS-U har vad gäller skyddsarbetet, kan man bli ansvarig. Ofta är det i form av sanktionsavgifter, även strängare straff kan förekomma. De personer som utses till befattningen BAS-U måste kunna styrka att han eller hon har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning med godkänt kunskaps­prov vägs samman med personens övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-U för varje byggprojekt, bedömer om intygen är tillräckliga för att styrka utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.

 

 

Anmälan och kontakt

Välkommen med anmälan och ring gärna om ni har frågor.

 

Kontaktpersoner:

Lars Tobin: 0702-58 47 87

Malin Dahlberg eller Camilla Reinholdsson: 033-25 51 60

 

Med vänliga hälsningar

Malin Dahlberg

 

Approvus AB

 

Box 691
503 16 BORÅS
Tfn 033 – 25 51 60
Fax 033 – 25 69 96
info@approvus.se
www.approvus.se

 

________________________________________________________________________________

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U – Behörig lösull

 

Nya arbetsmiljöregler – Utbildningskrav från 1 januari 2011

BAS-U grundutbildning, 2 dagar

 

Datum och ort

8 – 9 november 2012 i Borås
21 – 22 november i Stockholm

 

Pris

9 500 kr exkl moms

 

Utbildning, kompetens, erfarenhet samt lämplighet

För att du ska kunna ta rollen som BAS-U måste du, enligt Arbetsmiljöverket, styrka att du har rätt utbildning för uppgiften. Genomgången utbildning med godkänt kunskapsprov vägs samman med dina övriga meriter och lämplighet för uppgiften. Byggherren, som är skyldig att utse BAS-U för varje byggprojekt, bedömer om dina intyg är tillräckliga för att styrka att du har utbildning, kompetens, erfarenhet och lämplighet för rollen.  

 

Utbildning med kunskapsprov

Approvus grundutbildning på två dagar med inriktning mot BAS-U ger dig, efter godkänt kunskapsprov, ett utbildningsintyg.

 

Innehåll

  • Arbetsmiljölagen
  • Arbetsmiljöföreskrifterna som är tillämpliga
    för lösullsinstallatörens arbete
  • Riskanalys och arbetsmiljöplan
  • Arbetsuppgifter som ingår i BAS-U
  • Kunskapsprov