Mötesanteckningar från Lösullsentreprenörernas höstmöte 2015

Läs mötesanteckningarna från vårt höstmöte på Häckeberga slott 10 – 11 september!

Mötesanteckningar LE höstmöte Häckeberga slott 2015