Lösullsentreprenörerna önskar God Jul!

Vi vill tacka för ett gott samarbete under året

och önskar alla våra medlemmar samt stödjande leverantörer en riktigt

God Jul

och ett

framgångsrikt 2014!