Jubileumsresa till Barcelona!

Föreningens 25-åriga jubileum firades i Barcelona den 14-16 maj.

Det blev trevliga och givande dagar som delades!

 

Bifogat finns åhörarkopior på Lars Tobin och Annika Ekstrand-Tobins föreläsningar.

 

Åhörarkopia BBR 21

Åhörarkopia CE och historik

Åhörarkopia mögel av Annika Ekstrand-Tobin