Informationsblad

Under ”Dokumentation” finner ni nu våra informationsblad:

 

  • Hur undviks fuktskador i vindsutrymmen under byggtiden?

 

  • Fuktinformation –  Med eller utan luftspalt i parallelltak?

 

  • Hur fungerar ett uteluftsventilerat vindsutrymme över ett välisolerat vindsbjälklag?