Höstmöte Bålsta 13-14 september 2012

Vårt Höstmöte på Bålsta Gästgivaregård blev ett uppskattat och innehållsrikt dygn!

40 medlemmar närvarade från sammanlagt 20 entreprenörer och leverantörer.

 

 

Projektledare Johan Skogström ansvarade för mötet, information om Behörig Lösull gavs, hur ser det ut och vart är vi på väg?

Lars Tobin från Anneling Tobin Consult AB förklarade översiktligt systemet med Typgodkända samt CE-märkta byggprodukter.

 

Därefter följde en god middag! Fredagen startade med information av Johan om affärsmannaskap. Efter en kaffepaus delades medlemmarna in i arbetsgrupper, alla med olika diskussionsområden:

 

  • Riskanalys BAS U
  • Utförande av dokumentet ”Bilaga 5, Uppgifter från tillverkare”
  • Nästa möte, var, när och hur?
  • Handbok: Värmeisolering med lösull
  • Hemsidans utformning samt gemensam märkskylt för öppna bjälklag

Nu fortsätter vi framåt, med gemensamma krafter kommer vi att utöka marknadsandelen för lösull i byggbranschen!

 

Höstmöte 2012presentation