God Jul!

Lösullsentreprenörerna tackar alla sina medlemmar, anslutna leverantörer samt intressenter

för ett fint samarbete under året och önskar en riktigt

God Jul 

& ett

Gott Nytt År!!

Jul