Ett givande möte på Hestraviken!

Det blev ett givande dygn, vårt Höstmöte, som i år hölls på vackra Hestraviken.

Mötet inleddes med en välsmakande lunch och därefter tog Magnus Carlson över.

Magnus är framgångscoach med eget företag och även fystränare för HV71.

Magnus föreläste medryckande och engagerat om hur vi kan bli vårt bästa jag och hur vi kan få våra medarbetare att känna sig delaktiga och engagerade.

Bara genom att ärligt använda orden:

HEJ

TACK

FÖRLÅT 

lite oftare skulle göra stor skillnad för de flesta enligt Magnus.

Deltagarna ombads fundera på hur våra företag uppfattas av medarbetare och av kunder, är det en bild som vi är nöjda med? Om inte så är det första steget till förändring ofta att starta med dig själv.

Efter dessa tänkvärda timmar var det dags för en stunds vila/uppladdning inför kvällens middag.

Även denna gång blev vi mycket nöjda med det köket serverade!

 

 

Mötets andra dag inleddes med en presentation av det aktuella läget för Lösullsentreprenörerna och Behörig Lösull.

Vi har en positiv trend av anslutna företag. Naturligtvis är vår målsättning att samtliga entreprenörer som anser att kvalitet är viktigt och kärnan i det vi gör, skall vilja certifiera sig!

 

Lösullsentreprenörerna firar 25-års jubileum 2014 och det är tänkt att detta skall firas i Barcelona!

Information om denna resa gavs och de närvarande ombads att boka upp onsdag-fredag i vecka 19 samt 20 nästa år, 2014.

Mer information om detta kommer.

 

 

Ordföranden Magnus Håkansson tog sedan till orda och pratade kvalitet.

En diskussion i ämnet mynnade ut i följande punkter:

  • Vi skall prata för de material vi själva arbetar med.
  • Vi skall inte prata illa om de material konkurrenterna arbetar med.
  • Vi ska prata för vårt egna företag.
  • Vi ska inte prata illa om konkurrerande företag.
  • BL-anslutna installatörer får i undantagsfall installera material som inte är anslutet till BL. Då skall det tydligt framgå på offert, order och installationsprotokoll att materialet ej är anslutet till BL. Förslag på skrivning tas fram av styrelsen som sedan delger alla medlemmar detta. Vidare undersöker vi hur SP bedömer projekt där denna text inte framgår.
  • BL-anslutna installatörer skall inte i huvudsak och under längre tid installera material från leverantörer som ej är BL-anslutna. Installatören ansvarar för att aktivt verka för att aktuell materialleverantör ansluts till BL.
  • Företagsledaren är en förebild och där kvaliteten i företaget startar. Därför är det avgörande att företagsledaren ger sina medarbetare möjlighet att genomföra alla lösullsentreprenader i enlighet med kraven i BL.
  • Varje anslutet företag har ansvar för att agera i enlighet med de värden som BL står för.
  • Varje installatör har ett åtagande i att rapportera in kvalitetsbrister på material som ingår i BL. Lars T tar fram förslag på reklamationsdokument och verifierar detta med leverantörerna.

 

Avslutningsvis hade Lars Tobin en punkt gällande fuktproblematik mm kring parallelltakskonstruktioner. En informativ skrivning om detta skall tas fram och referensgrupp tillsattes.

 

Vi tackar alla deltagare för ett mycket givande, positivt och i hög grad trevligt Höstmöte!

 

¡Nos vemos en Barcelona!