Lösullsentreprenörernas Vårmöte 11 – 12 april 2013

Varmt välkomna till vårmöte med

Lösullsentreprenörerna den 11-12 april!

 

 

I år förlägger vi vårt vårmöte på fantastiska Yasuragi Hasseludden!

Vi startar med en god lunch klockan 12.00 på torsdagen och avslutar efter ett givande dygn med lunch dagen därpå, samma tid.

På programmet bl. a.

 

  • Peter Wipp, VD på Gar-Bo Försäkring AB informerar om Gar-Bo och Certifieringens betydelse.

  • Eva-Lotta Kurkinen, SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sammanställer de kontroller som gjorts och bidrar med nyttig information.

  • Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB, redogör för fuktförhållandena i parallelltak, orsakerna till fuktuppkomst i dessa konstruktioner samt hur man kan agera. 


  • Isoleringsentreprenörernas Årsmöte för samtliga medlemmar! Är du ännu ej medlem kommer du att få ta del av en  information om Behörig Lösull!

  • Gemensam aktivitet

Dessutom givande nätverkande med kollegor i branschen, leverantörer samt sakkunniga!

 

För mer info om Hasseluden se:

http://www.yasuragi.se/

 

Varmt välkomna!

 

Branschföreningen Lösullsentreprenörerna

 

Magnus Håkansson, ordförande