Årsmöte 2012

Det kan tyckas lite snabbt på men datum har vi vetat om sedan i början av oktober! Nu är Behörig Lösull och nu kan det presenteras. Under hela hösten fram till dags dato har arbetsgrupperna arbetat intensivt för att få ihop alla detaljer så sjösättning skall kunna ske och nu är det klart!!

Liksom förra gången har vi valt att lägga mötet under två halvdagar. Vi ser framemot två dagar med total uppslutning av både entreprenörer och leverantörer. På det här mötet är ju även presumtiva medlemmar välkomna så ta gärna med en kollega! Vi ber speciellt alla leverantörer att informera och påverka ”sina” lösullskunder, som idag inte är med i föreningen, att medverka i detta startmöte.

Tid och plats

Plats: Johannesbergs slott, Gottröra, väg 77 mellan Uppsala och Norrtälje

Tid: Torsdagen den 26 januari 2012

Torsdagen den 26 januari, preliminär dagordning

ca 12.00 Samling för lunch
13.00
  • Behörig Lösull, bakgrund
  • Vad får man som medlem-nyttan
  • Avgifter, ansökan-kriterier
  • Marknadsmaterial, grafisk manual
  • Hemsidan
  • Utbildning
ca 15.30 Kaffe serveras
ca 19.00 Gemensam middag

Program fredagen den 27 januari

8.00 Årsmötet
9.30
  • Uppföljning gårdagens möte
  • Behörig lösull-workshop
12.00 Avslutning därefter lunch

Handlingar

Dagordning och årsmöteshandlingar läggs ut eftersom på hemsidan, under kalender, allt material kommer dock att ligga ute vecka 3.

Kostnad

I vanlig ordning självkostnad, för helpension, aktiviteter samt logi i enkelrum betalas ca 2 500,-. För helpension, aktiviteter samt logi i dubbelrum betalas ca 2 000,-.