Utbildning: Grundkompetens för lösullsinstallatör

Kommande utbildningar:
Tisdagen den 13 juni!

 

 

Plats:

Återkommer vi om!

 

Tid:
09:00 – 16:30 ca
Meddela eventuella födoämnesallergier/specialkost tack. 

 

Välkomna!

maila: info@isolerarna.se  för intresseanmälan samt info.

 

Utbildningens innehåll:

  • bestämmelser och avtal
  • besiktning
  • förfarande vid olika installationer
  • olika konstruktioner
  • densitetsberäkningar m.m.

Föreläsare: Lars Tobin, Anneling Tobin Consult AB

Approvus utbildningar

 

Kostnad:                                                                                           

Endagsutbildning  – Installatörer

Ansluten            3 400 kr

Ej ansluten        4 900 kr *

(Pris ex. moms,  inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial)

 

Halvdagsutbildning  – Företagsledare  

Ansluten           1 900 kr

Ej ansluten       3 400 kr *

Pris ex.moms. Företagsledardelen utökas och fördjupas. Tanken är att denna utbildningsdel förläggs i samband med vår- eller höstmöten.

 

*) Information: Företag som väljer att genomföra utbildning innan de har hunnit ansluta sig till Lösullsentreprenörerna erhåller 1500 kr i rabatt på anslutningsavgiften för Lösullsentreprenörerna, förutsatt att ansökan är inlämnad inom 30 dagar efter genomgången utbildning.

 

Priserna gäller för Mellan, Syd- och Västsverige.

Vid utbildning av större grupper (>8 personer), begär offert.

 

Avbokningsregler:

Anmälan är bindande. Avbokning kan ske senast två veckor före kursstart utan kostnad.
Därefter debiteras halva avgiften. Vid återbud senare än en vecka innan kursstart debiteras hela avgiften.
Platsen kan i sin helhet överlåtas till annan person. Vänligen meddela oss detta.

Vi förbehåller oss rätten att, vid för få anmälda,  (<8 personer) ställa in en utbildning. Meddelande om inställd utbildning förmedlas muntligen eller skriftligen, minst 7 arbetsdagar innan utsatt kursstart.

 

All utbildning faktureras i förskott och ska vara betald i god tid innan utbildningstillfället.

 

Person som genomgått utbildningen ”Grundkompetens för lösullsinstallatör” har inte rätt att använda och referera till namnet ”Behörig Lösull” eller nyttja logotyp Behörig Lösull. 

När företaget blivit medlem i Lösullsentreprenörerna och certifierat i enlighet med Behörig Lösull erhålls denna rätt.

Dessförinnan får varken namnet eller logotyp för Behörig Lösull användas i något sammanhang.