Nyhetsarkiv

Rapport från årsmötet 2018

Maj 2018

 

Hej!

 

Våren har anlänt och på en del ställen är det även sommarkänning. Under april höll vi vårt årsmöte. Denna gång på Körrunda Konferens strax norr om Nynäshamn. Vi startade med gemensam lunch måndagen den 23 april och avslutade ett dygn senare. Här följer en summering av dagarna på Körrunda.

 

3-parts kontrollerna startar

Som vi tidigare berättat har föreningen slutit avtal med Gar-Bo som kommer att ansvara för våra oberoende kontroller som ingår i medlemsavgiften. Fyra av Gar-Bo:s besiktningsmän har genomfört en inledande utbildning med Lars Tobin och nu börjar kontrollerna genomföras. Kontrollerna omfattar både kontroll av handlingar och rutiner på kontoret och arbetsplatskontroller. Medlemmar som betalat full avgift för 2017 har kontrollavgiften tillgodo inför 2018, vilket regleras när vi skickar ut avier för årets medlems- och serviceavgifter. Nya medlemmar debiteras full avgift enligt beslut på årsmötet.

 

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Vi fick en genomgång av GDPR av entreprenadjurist Magnus Vidänge. Den 25 maj gäller den nya förordningen som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Magnus konstaterade att mycket i den nya förordningen är sig likt från PUL. Men värt att notera är att det ställs nya strängare krav gällande hur företag och organisationer hanterar och använder personuppgifter. Om ni inte redan vidtagit åtgärder börjar det bli dags att se över detta. Det finns en hel del information på Internet och det hålls också kurser i ämnet.

 

Nyheter gällande energi och byggregler

Lars Tobin gick igenom lite nyheter om energi- och byggområdet innan kaffepaus och årsmöte.

 

Årsmötet

Årsmötet genomfördes i enlighet med utskickad agenda och förslag. Se bifogat protokoll för vidare information. Under mötet fördes en diskussion gällande medlemsavgifterna och då främst serviceavgifterna. Diskussionen mynnade ut i ett beslut att genomföra en undersökning riktad mot icke-medlemmar och se om villkoren för medlemskap ska förändras. Syftet är att försöka öka antalet medlemmar.  Årsmötet beslutade därefter att följa styrelsens förslag till avgifter.

 

Dagens avslutades med gemensam middag och efterföljande mingel.

 

Ny webbutbildning för Behörig Lösull

Dag 2 inledes med en föredragning av JobSafe som tagit fram en webblösning för vår Behörig Lösullsutbildning. Lars Tobin står för innehållet och utbildningen är nu klar att börja användas.

Priset att genomföra webbutbildningen är 700 kronor per genomförd utbildning. för medlemmar.

Anmälan görs till:

Mathias Hafdell på JobSafe (mathias.hafdell@jobsafe.se).

Ange följande uppgifter i anmälan:

 • För-och efternamn
 • Personnummer
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer

 

Enbart utbildning ger inte rättighet att utföra arbeten enligt Behörig Lösull. Det krävs också att företaget är certifierat för detta samt ingår i kontrollsystemet.

 

Ny hemsida på gång

Roger Blomqvist från kansliet berättade att föreningen håller på att ta fram en ny hemsida. Detta sker i samarbete med två andra branschföreningar vilket håller nere utvecklingskostnaderna. Den nya hemsideslösningen beräknas bli klar under våren/försommaren och ska därefter anpassas till vår förening. Vi räknar med att kunna vara igång med nya hemsidan kort därefter under förutsättning att överföringen av information fungerar.

 

OBS!

Glöm inte att kontrollera era uppgifter på den befintliga hemsidan så att dessa är rätt. Det är de uppgifterna som vi kommer att flytta över till den nya sidan. Anmäl ev. ändringar till kansliet.

 

Ha en skön fortsättning på våren så hörs och syns vi framöver.

 

Hälsningar från

Kansliet och styrelsen

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

 

 

 

Viktig information till dig som medlem i Lösullsentreprenörerna

 

 

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

På höstmötet berättade vi att föreningen genomför ny upphandling av 3-partskontroller för Behörig Lösull. Nu är det klart och styrelsen fick in tre anbud och valde Gar-Bo som ny utförare av våra kontroller.

 

Kontrollerna beräknas komma igång under våren efter det att föreningen tillsammans med Gar-Bo lagt upp planering och rutiner för arbetet. Då avgifterna för 2017 års kontroller debiterats utan att kontrollerna kunnat utföras kommer de medlen att räknas som förskottsbetalning och tillgodoräknas för 2018 års kontroller.

 

En rekommendation är att ni tar upp den delen av 2017 års avgift som avser kontroller som fordran i er balans. För er som betalar den högre avgiften är summan 19 500 kr. För er mindre entreprenörer som betalar den lägre avgiften är summan som ska tas upp som fordran 9 500 kr.

 

Vi ser också att många ännu inte betalat sin avgift för 2017. Vi uppmanar er nu att betala denna omgående.

 

Gar-Bo kommer till att börja med ha en eller ett par besiktningsmän utbildade på att utföra våra kontroller och sedan får vi se hur stor belastningen blir och om det eventuellt behövs fler kontrollanter.

 

Det är viktigt att vi medlemmar samverkar på bästa sätt med kontrollanterna så att vi får en smidig process. Detta för att vi dels ska kunna hålla nere kostnaderna, dels för att hålla rätt kvalitet på kontrollfunktionen.

 

Viktigt att veta är att det finns konsekvenser om det inte fungerar eller om kontrollanten hittar brister eller fel.

 

Styrelsens förslag är att tillämpa fyra olika kategorier för fel/brister.

 

Kategori 1 – Företaget saknar vilja/ambition att göra rätt.

De här typen av anmärkningar innebär risk för uteslutning ur föreningen.

 

Kategori 2 – Företaget saknar förmåga/resurser att göra rätt.

Här blir konsekvensen av anmärkningen utökad kontroll. Antingen direkt eller senast sex

månader efter att företaget korrigerat bristen. Kostnaden för extra kontroller tillkommer.

 

Kategori 3 – Felet/bristen beror på den mänskliga faktorn.

Ingen omedelbar åtgärd men särskild granskning vid nästföljande kontroll. Men om felen

upprepas tillämpar vi konsekvenser enligt kategori 2.

 

Kategori 4 – Möjliga förbättringar som kontrollanten föreslår.

Förslag på förbättringar som inte betraktas som fel. Dessa kan komma att granskas vid nästföljande ordinarie kontrolltillfälle.

 

Alla frågor gällande kontroller, anmärkningar mm kommer att hanteras och beredas av Kontrollrådet som utses av styrelsen och just nu består av:

Magnus Vidänge, juridisk sakkunnig och sammankallande

Lars Fahlgren, Gar-Bo, kontrollorganets representant

Lars Tobin, tekniskt sakkunnig ”lösull”

Roger Blomqvist, oberoende representanter för föreningen

Lars Sandström, oberoende representanter för föreningen

 

Övrigt som föreningen arbetar med just nu är:

 • Ny hemsida som beräknas vara klar under våren.
 • Framtagning av en ny webbaserad utbildning som ska börja testköras under januari

 

Sedan kan vi berätta att årsmötet kommer att hållas i Stockholm den 23-24 april. Mer information om detta kommer längre fram

 

Nu ser vi fram mot 2018 och att vi får igång en bra kontrollfunktion för Behörig Lösull.

 

God Jul och Gott Nytt 2018 önskar

Styrelsen och kansliet för Lösullsentreprenörerna

 

Anmälan till höstmötet den 21-22 september

Kallelse till Lösullsentreprenörernas
21-22 september Skogshem & Wijk, Lidingö

Hålltider

Torsdag den 21 september

Kl 12:00 Gemensam lunch.

Kl 13.00 Presentation därefter utbildning bakgrund och status. Framtida webbaserade utbildningar, Jobsafe informerar

Kl 15.00 Kaffe

Kl 15.00 Leverantörerna informerar

Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

Fredag den 22 september

09:00 Konferensstart,  Samling genomgång tredjepartskontroll

10.00 Föreningen informerar

11:00 Frågestund och diskussion

11.30 Avslutning med gemensam lunch.

Kostnader (exkl. moms)

Enkelrum, helpension exkl måltidsdryck 2 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna

Anmälan gör till lars.sandström@bygg.org senast fredagen den 1 september  2017

Lösullsentreprenörernas Höstmöte den 21-22 september 2017

Kommer att hållas i Skogshem & Wijks lokaler på Lidingö! Vi samlas för lunch kl. 12.00 den 21 september och avslutar mötet med lunch kl. 12.00 den 22 september.

 

Anmälan Årsmöte 9-10 maj 2017

Kallelse till Lösullsentreprenörernas stämma

9-10 maj Hotel Waterfront, Klippan 1, Göteborg

Hålltider

Tisdag 9 maj
Kl 10.00 Leverantörsmöte – Våra samarbetspartners träffas för att tillsammans med Lars Sandström diskutera ökat branschföreningsengagemang.

Kl 12:00 Leverantörer och entreprenörer samlas för gemensam lunch.

Kl 13.00 Årsmötesförhandlingar

Kl 14:30 Kaffe

Kl 15.00 Föreningen informerar

Ca Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

 

Onsdag 10 maj
07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart
Föreningen informerar:
– Behörig Lösull
– Utbildning
– Kontroll mm

12:00 Avslut med gemensam lunch.
Detaljerat program kommer!

 

Priser (exkl. moms)
Medlemmar:
Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!
Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
2 000 kr, enkelrum är 3 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:
Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
Tills samma pris som ovan.

 

Anmälan senast 21 april i nedan formulär.

Varmt välkomna!
Lösullsentreprenörernas styrelse genom Lars Sandström

 

Årsmöte i Göteborg 9 – 10 maj!

Årsmötet äger rum på Hotel Waterfront, Göteborg

Adress: Klippan 1, 414 51 Göteborg

Start med gemensam lunch den 9 maj kl 12.00
därefter startar mötet kl 13.00

Mötet avslutas den 10 maj kl 12.00 därefter lunch.

Program och årsmöteshandlingar kommer att läggas ut i mitten av april.

Innehållsrikt höstmöte på Wenngarns slott

hostkonf2

Det var en intresserad samling deltagare vid Lösullsentreprenörernas höstsamling på Wenngarns slott i Sigtuna den 6 – 7 oktober 2016. Förutom sedvanlig konferens och information från styrelsen så bjöds det på ett intressant föredrag.

hostkonf1

Föredragshållaren Olle Larsson från Sisyfos Fastighetsförädling, ägare och grundare av ”Nya Wenngarn” berättade om slottets historia och om den resa det varit att utveckla en ny liten stadsdel i Sigtuna kommun.

 

Med gemensam middag och tid för personliga samtal så blev det många tillfällen till härliga möten och nätverksbyggande för våra medlemmar.

 

Tack för en mycket trevlig helg.

Lösullsentreprenörernas höstmöte 2016

Lösullsentreprenörerna hälsar medlemmar, anslutna leverantörer
samt kommande medlemmar varmt välkomna till

Lösullsentreprenörernas årliga höstmöte

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna

 

wenngarn

 

Hålltider

Torsdag 6 oktober

Start kl 12:00 med gemensam lunch.

Under eftermiddagen är det konferens.

Efter konferensen guidar Olle Larsson, grundare och ägare av bygg- och fastighetsföretaget Sisyfosgruppen samt Wenngarns slott, oss på området och berättar om projektet att förvandla Wenngarn från förfall till ett modernt bysamhälle. Historiska anekdoter blandas med fakta från projektet.

På kvällen avnjuter vi en härlig 3-rätters middag tillsammans.

 

Fredag 7 oktober

07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart

12:00 Avslut med gemensam lunch.

Detaljerat program kommer!

 

hotell anstalten

 

Priser (exkl. moms)

Medlemmar:

Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!

 

Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
2 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
3 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Anmälan senast 17 augusti till:

info@isolerarna.se

 

GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

 

Varmt välkomna!

Lösullsentreprenörernas styrelse genom

Therése Lengberg

Save the date!

 

Boka i kalendern!

Lösullsentreprenörernas traditionella höstmöte äger rum den

 

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna.

 

Mer info kommer!

 

wenngarn

Rapport från föreningens årsmöte 2016!

 

Lösullsentreprenörernas årsmöte ägde rum den 19 – 20 maj i ett försommarsoligt Göteborg!

 

47 medlemmar, leverantörer samt presumtiva medlemmar var på plats på Prioritet Arena.

Efter det att ordförande Magnus Håkansson hälsat alla välkomna, inledde Björn Strid sin föreläsning.

 

Vår önskan till Björn var att lyfta frågan hur vi kan ta betalt för det vi gör?

 

IMG_6810

 

Känslan hos många av våra medlemmar är att vi behöver höja priserna för att få ut den vinst som vi förtjänar, men hur tar vi ett gemensamt tag kring detta bland medlemsföretagen?

Björn Strid inledde med en omvärldsanalys där det bl. a. konstaterades att köpbeteendet är annorlunda i dag och detta till stor del på grund av, eller tack vare för den delen, internet.

Björn ser en trend i att vara proaktiv som företagare, det kommer att vara av stor betydelse i framtiden enligt honom. Det kan t.ex. betyda en kontakt med kunden innan behovet finns, vad Björn benämner ”aktiv bearbetning”. Här har vi chans att ta betalt, när kunden tar kontakt själv är det svårare, då är kunden mer aktiv i sin jakt på lägsta pris, utan nämnvärd tanke på kvalitet.

 

Björn menar att det kan vara av vikt att ha lite kunskap om människors olika personlighetstyper.

 

IMG_6813

 

Alla är vi olika, det gäller även kunden. Därför är det viktigt att veta vilken typ av personlighet din kund har, för att du skall kunna veta hur kunden fungerar. Det gäller frågor som är centrala för ett köp; hur mycket och hur detaljerad information kunden vill ha, på vilket sätt du presenterar informationen, hur kunden tar beslut mm.

Olika personlighetstyper ser det här med pris på olika sätt.

Tänkvärt för ett företag kan vara att fundera på frågan:

”om ditt företag var ett bilmärke; vilket skulle det då vara?”

Viktigt att ta med är att ingen tror mer på er pris än du själv! Det vill säga att DU måste tro på din prissättning. Gör du inte det kommer du att få svårt att ta betalt enligt din prislista.

 

Offertgivning bör enligt Björn innehålla:

 

 • Kundens ord – knyt an till vad kunden vill ha
 • Slutdatum
 • Referenser – ett par stycken vilka du fotodokumenterat, gärna i närområdet

 

Kunden väljer inte alltid den billigaste offerten, vanligen tas den billigaste och dyraste bort, för att sedan välja däremellan.

 

Så vad gör du för att knyta an till kunden för att sträcka dig lite längre?

 

I en perfekt värld tar vi 7 kontakter innan vi offererar, då förstår kunden vad man köper.

Tänk långsiktigt, försök att inte särskilja kunder, behandla dem på samma vis.

 

Det finns utmaningar i prissättning. Hur gör man för att gör det lättare att få kunden att förstå vad de får om de tar min offert? Björn gav lite tips på vad man kan göra.

 

 • Utbilda kunderna i att det finns olika material med olika egenskaper
 • Få kunden att förstå vad det är de vill ha och vad man får i förhållande till vad man betalar

 

Vi behöver vara bättre på att förklara värdet av det vi säljer, kunden måste förstå att de gjort en bra affär, att de fått en bra kvalitet utförd på ett kompetent sätt. Försök att tydliggöra det i offerten.

 

Bestäm dig för var du vill vara affärsmässigt.

 

Sätt upp en plan, på kort och på lång sikt. Det kommer att generera kunder både under och över det segment du strävar åt.

 

Hur hittar vi branschnivå?

 

Det borde enligt Björn vara föreningens i särklass viktigaste fråga kommande år. Prisutvecklingen i branschen har backat sett över tid, den måste kalibreras om och i stället gå framåt.

 

Vi tackar Björn Strid för en mycket intressant och tänkvärd föreläsning!

 

Eftermiddagen

 

Efter Björns föreläsning var det dags för incheckning och för 26 tappra deltagare att ta ett kliv in i kylan! Prioritet Arena har en Ski-dome för längdskidor och dessa 26 deltagare fick först en stunds teknikträning med två av arenans duktiga instruktörer innan det ar dags för stafett!

 

Därefter förenades skidåkarna med övriga deltagare på After Ski där prisutdelning skedde samt värmande dryck intogs.

 

Skärgårdskryssning

 

Kvällen avslutades med skärgårdskryssning och en somrig buffé i ett fantastiskt väder!

 

Årsmöte

 

Fredagen inleddes med årsmöte för våra medlemmar.

Leverantörer samt presumtiva medlemmar hade en stunds samtal kring systemet Behörig Lösull och utbildningar.

 

Information

 

Efter en kort fika informerade Mikael Bennarp och Robin Seger om sin medverkan på Nordbygg, där Lösullsentreprenörerna tillsammans med SP hade en presentation om systemet Behörig Lösull. Inbjudna till presentationen var KA i Stockholms län.

Den presentation de sammansatt till mässan fungerar mycket bra som informationsmaterial för kommuner eller professionella beställare. Den finns att få för medlemmar, maila info@isolerarna.se för mer info.

Mikael Bennarp och Robin Seger fortsatte med att presentera föreningens marknadsplan. Marknadsföringen kommer att köpas externt. Föreningen har som mål att växa, därför vill man att en marknadsföringsbyrå tar på sig uppdraget att göra Lösullsentreprenörerna och Behörig Lösull mer synliga.

 

IMG_6831

 

Ordförande Magnus Håkansson fortsatte sedan med en stunds diskussion kring frågan om de kvalitetskontroller SP utför skall bli offentliga för kunder och kommuner?

Frågan ställdes varför de vill ha denna insyn? Kanske är det för att de är osäkra på vad certifieringen Behörig Lösull innefattar?

Ett förslag kom från en av leverantörerna att tydliggöra vad systemet står för, genom att skicka med information i offertförfrågan där man förklarar vad Behörig Lösull är och vilka kontroller man genomgår för att vara certifierad.

 

Magnus Håkansson tog också upp frågan om att föreningen bör ha en gemensam syn på reklamation.

Föreningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på reklamationsrutin för lösullsmaterial.

 

Härefter tackade ordförande Magnus Håkansson alla deltagare för dessa dagar!

 

Nästa träff blir vårt traditionella höstmöte, vilket äger rum den 6 -7 oktober i Stockholm.

Mer info om detta kommer inom kort att presenteras på hemsidan.

 

Välkomna!

get_header(); ?>

Rapport från årsmötet 2018

Maj 2018

 

Hej!

 

Våren har anlänt och på en del ställen är det även sommarkänning. Under april höll vi vårt årsmöte. Denna gång på Körrunda Konferens strax norr om Nynäshamn. Vi startade med gemensam lunch måndagen den 23 april och avslutade ett dygn senare. Här följer en summering av dagarna på Körrunda.

 

3-parts kontrollerna startar

Som vi tidigare berättat har föreningen slutit avtal med Gar-Bo som kommer att ansvara för våra oberoende kontroller som ingår i medlemsavgiften. Fyra av Gar-Bo:s besiktningsmän har genomfört en inledande utbildning med Lars Tobin och nu börjar kontrollerna genomföras. Kontrollerna omfattar både kontroll av handlingar och rutiner på kontoret och arbetsplatskontroller. Medlemmar som betalat full avgift för 2017 har kontrollavgiften tillgodo inför 2018, vilket regleras när vi skickar ut avier för årets medlems- och serviceavgifter. Nya medlemmar debiteras full avgift enligt beslut på årsmötet.

 

Nya dataskyddsförordningen GDPR

Vi fick en genomgång av GDPR av entreprenadjurist Magnus Vidänge. Den 25 maj gäller den nya förordningen som ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Magnus konstaterade att mycket i den nya förordningen är sig likt från PUL. Men värt att notera är att det ställs nya strängare krav gällande hur företag och organisationer hanterar och använder personuppgifter. Om ni inte redan vidtagit åtgärder börjar det bli dags att se över detta. Det finns en hel del information på Internet och det hålls också kurser i ämnet.

 

Nyheter gällande energi och byggregler

Lars Tobin gick igenom lite nyheter om energi- och byggområdet innan kaffepaus och årsmöte.

 

Årsmötet

Årsmötet genomfördes i enlighet med utskickad agenda och förslag. Se bifogat protokoll för vidare information. Under mötet fördes en diskussion gällande medlemsavgifterna och då främst serviceavgifterna. Diskussionen mynnade ut i ett beslut att genomföra en undersökning riktad mot icke-medlemmar och se om villkoren för medlemskap ska förändras. Syftet är att försöka öka antalet medlemmar.  Årsmötet beslutade därefter att följa styrelsens förslag till avgifter.

 

Dagens avslutades med gemensam middag och efterföljande mingel.

 

Ny webbutbildning för Behörig Lösull

Dag 2 inledes med en föredragning av JobSafe som tagit fram en webblösning för vår Behörig Lösullsutbildning. Lars Tobin står för innehållet och utbildningen är nu klar att börja användas.

Priset att genomföra webbutbildningen är 700 kronor per genomförd utbildning. för medlemmar.

Anmälan görs till:

Mathias Hafdell på JobSafe (mathias.hafdell@jobsafe.se).

Ange följande uppgifter i anmälan:

 • För-och efternamn
 • Personnummer
 • E-post
 • Mobilnummer
 • Företagsnamn
 • Organisationsnummer

 

Enbart utbildning ger inte rättighet att utföra arbeten enligt Behörig Lösull. Det krävs också att företaget är certifierat för detta samt ingår i kontrollsystemet.

 

Ny hemsida på gång

Roger Blomqvist från kansliet berättade att föreningen håller på att ta fram en ny hemsida. Detta sker i samarbete med två andra branschföreningar vilket håller nere utvecklingskostnaderna. Den nya hemsideslösningen beräknas bli klar under våren/försommaren och ska därefter anpassas till vår förening. Vi räknar med att kunna vara igång med nya hemsidan kort därefter under förutsättning att överföringen av information fungerar.

 

OBS!

Glöm inte att kontrollera era uppgifter på den befintliga hemsidan så att dessa är rätt. Det är de uppgifterna som vi kommer att flytta över till den nya sidan. Anmäl ev. ändringar till kansliet.

 

Ha en skön fortsättning på våren så hörs och syns vi framöver.

 

Hälsningar från

Kansliet och styrelsen

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

 

 

 

Viktig information till dig som medlem i Lösullsentreprenörerna

 

 

Angående Behörig Lösull och 3-partskontroller

På höstmötet berättade vi att föreningen genomför ny upphandling av 3-partskontroller för Behörig Lösull. Nu är det klart och styrelsen fick in tre anbud och valde Gar-Bo som ny utförare av våra kontroller.

 

Kontrollerna beräknas komma igång under våren efter det att föreningen tillsammans med Gar-Bo lagt upp planering och rutiner för arbetet. Då avgifterna för 2017 års kontroller debiterats utan att kontrollerna kunnat utföras kommer de medlen att räknas som förskottsbetalning och tillgodoräknas för 2018 års kontroller.

 

En rekommendation är att ni tar upp den delen av 2017 års avgift som avser kontroller som fordran i er balans. För er som betalar den högre avgiften är summan 19 500 kr. För er mindre entreprenörer som betalar den lägre avgiften är summan som ska tas upp som fordran 9 500 kr.

 

Vi ser också att många ännu inte betalat sin avgift för 2017. Vi uppmanar er nu att betala denna omgående.

 

Gar-Bo kommer till att börja med ha en eller ett par besiktningsmän utbildade på att utföra våra kontroller och sedan får vi se hur stor belastningen blir och om det eventuellt behövs fler kontrollanter.

 

Det är viktigt att vi medlemmar samverkar på bästa sätt med kontrollanterna så att vi får en smidig process. Detta för att vi dels ska kunna hålla nere kostnaderna, dels för att hålla rätt kvalitet på kontrollfunktionen.

 

Viktigt att veta är att det finns konsekvenser om det inte fungerar eller om kontrollanten hittar brister eller fel.

 

Styrelsens förslag är att tillämpa fyra olika kategorier för fel/brister.

 

Kategori 1 – Företaget saknar vilja/ambition att göra rätt.

De här typen av anmärkningar innebär risk för uteslutning ur föreningen.

 

Kategori 2 – Företaget saknar förmåga/resurser att göra rätt.

Här blir konsekvensen av anmärkningen utökad kontroll. Antingen direkt eller senast sex

månader efter att företaget korrigerat bristen. Kostnaden för extra kontroller tillkommer.

 

Kategori 3 – Felet/bristen beror på den mänskliga faktorn.

Ingen omedelbar åtgärd men särskild granskning vid nästföljande kontroll. Men om felen

upprepas tillämpar vi konsekvenser enligt kategori 2.

 

Kategori 4 – Möjliga förbättringar som kontrollanten föreslår.

Förslag på förbättringar som inte betraktas som fel. Dessa kan komma att granskas vid nästföljande ordinarie kontrolltillfälle.

 

Alla frågor gällande kontroller, anmärkningar mm kommer att hanteras och beredas av Kontrollrådet som utses av styrelsen och just nu består av:

Magnus Vidänge, juridisk sakkunnig och sammankallande

Lars Fahlgren, Gar-Bo, kontrollorganets representant

Lars Tobin, tekniskt sakkunnig ”lösull”

Roger Blomqvist, oberoende representanter för föreningen

Lars Sandström, oberoende representanter för föreningen

 

Övrigt som föreningen arbetar med just nu är:

 • Ny hemsida som beräknas vara klar under våren.
 • Framtagning av en ny webbaserad utbildning som ska börja testköras under januari

 

Sedan kan vi berätta att årsmötet kommer att hållas i Stockholm den 23-24 april. Mer information om detta kommer längre fram

 

Nu ser vi fram mot 2018 och att vi får igång en bra kontrollfunktion för Behörig Lösull.

 

God Jul och Gott Nytt 2018 önskar

Styrelsen och kansliet för Lösullsentreprenörerna

 

Anmälan till höstmötet den 21-22 september

Kallelse till Lösullsentreprenörernas
21-22 september Skogshem & Wijk, Lidingö

Hålltider

Torsdag den 21 september

Kl 12:00 Gemensam lunch.

Kl 13.00 Presentation därefter utbildning bakgrund och status. Framtida webbaserade utbildningar, Jobsafe informerar

Kl 15.00 Kaffe

Kl 15.00 Leverantörerna informerar

Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

Fredag den 22 september

09:00 Konferensstart,  Samling genomgång tredjepartskontroll

10.00 Föreningen informerar

11:00 Frågestund och diskussion

11.30 Avslutning med gemensam lunch.

Kostnader (exkl. moms)

Enkelrum, helpension exkl måltidsdryck 2 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna

Anmälan gör till lars.sandström@bygg.org senast fredagen den 1 september  2017

Lösullsentreprenörernas Höstmöte den 21-22 september 2017

Kommer att hållas i Skogshem & Wijks lokaler på Lidingö! Vi samlas för lunch kl. 12.00 den 21 september och avslutar mötet med lunch kl. 12.00 den 22 september.

 

Anmälan Årsmöte 9-10 maj 2017

Kallelse till Lösullsentreprenörernas stämma

9-10 maj Hotel Waterfront, Klippan 1, Göteborg

Hålltider

Tisdag 9 maj
Kl 10.00 Leverantörsmöte – Våra samarbetspartners träffas för att tillsammans med Lars Sandström diskutera ökat branschföreningsengagemang.

Kl 12:00 Leverantörer och entreprenörer samlas för gemensam lunch.

Kl 13.00 Årsmötesförhandlingar

Kl 14:30 Kaffe

Kl 15.00 Föreningen informerar

Ca Kl 16.00 Gemensam aktivitet

Kl 19.00 Gemensam middag

 

Onsdag 10 maj
07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart
Föreningen informerar:
– Behörig Lösull
– Utbildning
– Kontroll mm

12:00 Avslut med gemensam lunch.
Detaljerat program kommer!

 

Priser (exkl. moms)
Medlemmar:
Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!
Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
2 000 kr, enkelrum är 3 000 kr

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:
Tisdag-onsdag pris per person i delat dubbelrum:
Tills samma pris som ovan.

 

Anmälan senast 21 april i nedan formulär.

Varmt välkomna!
Lösullsentreprenörernas styrelse genom Lars Sandström

 

Årsmöte i Göteborg 9 – 10 maj!

Årsmötet äger rum på Hotel Waterfront, Göteborg

Adress: Klippan 1, 414 51 Göteborg

Start med gemensam lunch den 9 maj kl 12.00
därefter startar mötet kl 13.00

Mötet avslutas den 10 maj kl 12.00 därefter lunch.

Program och årsmöteshandlingar kommer att läggas ut i mitten av april.

Innehållsrikt höstmöte på Wenngarns slott

hostkonf2

Det var en intresserad samling deltagare vid Lösullsentreprenörernas höstsamling på Wenngarns slott i Sigtuna den 6 – 7 oktober 2016. Förutom sedvanlig konferens och information från styrelsen så bjöds det på ett intressant föredrag.

hostkonf1

Föredragshållaren Olle Larsson från Sisyfos Fastighetsförädling, ägare och grundare av ”Nya Wenngarn” berättade om slottets historia och om den resa det varit att utveckla en ny liten stadsdel i Sigtuna kommun.

 

Med gemensam middag och tid för personliga samtal så blev det många tillfällen till härliga möten och nätverksbyggande för våra medlemmar.

 

Tack för en mycket trevlig helg.

Lösullsentreprenörernas höstmöte 2016

Lösullsentreprenörerna hälsar medlemmar, anslutna leverantörer
samt kommande medlemmar varmt välkomna till

Lösullsentreprenörernas årliga höstmöte

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna

 

wenngarn

 

Hålltider

Torsdag 6 oktober

Start kl 12:00 med gemensam lunch.

Under eftermiddagen är det konferens.

Efter konferensen guidar Olle Larsson, grundare och ägare av bygg- och fastighetsföretaget Sisyfosgruppen samt Wenngarns slott, oss på området och berättar om projektet att förvandla Wenngarn från förfall till ett modernt bysamhälle. Historiska anekdoter blandas med fakta från projektet.

På kvällen avnjuter vi en härlig 3-rätters middag tillsammans.

 

Fredag 7 oktober

07:00 – 08:00 Frukostbuffé

08:30 Konferensstart

12:00 Avslut med gemensam lunch.

Detaljerat program kommer!

 

hotell anstalten

 

Priser (exkl. moms)

Medlemmar:

Medlemsföretag erhåller en plats per företag gratis på höstmötet!

 

Leverantörer samt medlemmar med fler än en deltagare per företag:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
2 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Presumtiva medlemmar är varmt välkomna:

Torsdag – fredag pris per person i delat dubbelrum:
3 495 kr, enkelrumstillägg är 300 kr

 

Anmälan senast 17 augusti till:

info@isolerarna.se

 

GPS koordinater: 59.648772, 17.719628

 

Varmt välkomna!

Lösullsentreprenörernas styrelse genom

Therése Lengberg

Save the date!

 

Boka i kalendern!

Lösullsentreprenörernas traditionella höstmöte äger rum den

 

6 – 7 oktober på Wenngarns slott, Sigtuna.

 

Mer info kommer!

 

wenngarn

Rapport från föreningens årsmöte 2016!

 

Lösullsentreprenörernas årsmöte ägde rum den 19 – 20 maj i ett försommarsoligt Göteborg!

 

47 medlemmar, leverantörer samt presumtiva medlemmar var på plats på Prioritet Arena.

Efter det att ordförande Magnus Håkansson hälsat alla välkomna, inledde Björn Strid sin föreläsning.

 

Vår önskan till Björn var att lyfta frågan hur vi kan ta betalt för det vi gör?

 

IMG_6810

 

Känslan hos många av våra medlemmar är att vi behöver höja priserna för att få ut den vinst som vi förtjänar, men hur tar vi ett gemensamt tag kring detta bland medlemsföretagen?

Björn Strid inledde med en omvärldsanalys där det bl. a. konstaterades att köpbeteendet är annorlunda i dag och detta till stor del på grund av, eller tack vare för den delen, internet.

Björn ser en trend i att vara proaktiv som företagare, det kommer att vara av stor betydelse i framtiden enligt honom. Det kan t.ex. betyda en kontakt med kunden innan behovet finns, vad Björn benämner ”aktiv bearbetning”. Här har vi chans att ta betalt, när kunden tar kontakt själv är det svårare, då är kunden mer aktiv i sin jakt på lägsta pris, utan nämnvärd tanke på kvalitet.

 

Björn menar att det kan vara av vikt att ha lite kunskap om människors olika personlighetstyper.

 

IMG_6813

 

Alla är vi olika, det gäller även kunden. Därför är det viktigt att veta vilken typ av personlighet din kund har, för att du skall kunna veta hur kunden fungerar. Det gäller frågor som är centrala för ett köp; hur mycket och hur detaljerad information kunden vill ha, på vilket sätt du presenterar informationen, hur kunden tar beslut mm.

Olika personlighetstyper ser det här med pris på olika sätt.

Tänkvärt för ett företag kan vara att fundera på frågan:

”om ditt företag var ett bilmärke; vilket skulle det då vara?”

Viktigt att ta med är att ingen tror mer på er pris än du själv! Det vill säga att DU måste tro på din prissättning. Gör du inte det kommer du att få svårt att ta betalt enligt din prislista.

 

Offertgivning bör enligt Björn innehålla:

 

 • Kundens ord – knyt an till vad kunden vill ha
 • Slutdatum
 • Referenser – ett par stycken vilka du fotodokumenterat, gärna i närområdet

 

Kunden väljer inte alltid den billigaste offerten, vanligen tas den billigaste och dyraste bort, för att sedan välja däremellan.

 

Så vad gör du för att knyta an till kunden för att sträcka dig lite längre?

 

I en perfekt värld tar vi 7 kontakter innan vi offererar, då förstår kunden vad man köper.

Tänk långsiktigt, försök att inte särskilja kunder, behandla dem på samma vis.

 

Det finns utmaningar i prissättning. Hur gör man för att gör det lättare att få kunden att förstå vad de får om de tar min offert? Björn gav lite tips på vad man kan göra.

 

 • Utbilda kunderna i att det finns olika material med olika egenskaper
 • Få kunden att förstå vad det är de vill ha och vad man får i förhållande till vad man betalar

 

Vi behöver vara bättre på att förklara värdet av det vi säljer, kunden måste förstå att de gjort en bra affär, att de fått en bra kvalitet utförd på ett kompetent sätt. Försök att tydliggöra det i offerten.

 

Bestäm dig för var du vill vara affärsmässigt.

 

Sätt upp en plan, på kort och på lång sikt. Det kommer att generera kunder både under och över det segment du strävar åt.

 

Hur hittar vi branschnivå?

 

Det borde enligt Björn vara föreningens i särklass viktigaste fråga kommande år. Prisutvecklingen i branschen har backat sett över tid, den måste kalibreras om och i stället gå framåt.

 

Vi tackar Björn Strid för en mycket intressant och tänkvärd föreläsning!

 

Eftermiddagen

 

Efter Björns föreläsning var det dags för incheckning och för 26 tappra deltagare att ta ett kliv in i kylan! Prioritet Arena har en Ski-dome för längdskidor och dessa 26 deltagare fick först en stunds teknikträning med två av arenans duktiga instruktörer innan det ar dags för stafett!

 

Därefter förenades skidåkarna med övriga deltagare på After Ski där prisutdelning skedde samt värmande dryck intogs.

 

Skärgårdskryssning

 

Kvällen avslutades med skärgårdskryssning och en somrig buffé i ett fantastiskt väder!

 

Årsmöte

 

Fredagen inleddes med årsmöte för våra medlemmar.

Leverantörer samt presumtiva medlemmar hade en stunds samtal kring systemet Behörig Lösull och utbildningar.

 

Information

 

Efter en kort fika informerade Mikael Bennarp och Robin Seger om sin medverkan på Nordbygg, där Lösullsentreprenörerna tillsammans med SP hade en presentation om systemet Behörig Lösull. Inbjudna till presentationen var KA i Stockholms län.

Den presentation de sammansatt till mässan fungerar mycket bra som informationsmaterial för kommuner eller professionella beställare. Den finns att få för medlemmar, maila info@isolerarna.se för mer info.

Mikael Bennarp och Robin Seger fortsatte med att presentera föreningens marknadsplan. Marknadsföringen kommer att köpas externt. Föreningen har som mål att växa, därför vill man att en marknadsföringsbyrå tar på sig uppdraget att göra Lösullsentreprenörerna och Behörig Lösull mer synliga.

 

IMG_6831

 

Ordförande Magnus Håkansson fortsatte sedan med en stunds diskussion kring frågan om de kvalitetskontroller SP utför skall bli offentliga för kunder och kommuner?

Frågan ställdes varför de vill ha denna insyn? Kanske är det för att de är osäkra på vad certifieringen Behörig Lösull innefattar?

Ett förslag kom från en av leverantörerna att tydliggöra vad systemet står för, genom att skicka med information i offertförfrågan där man förklarar vad Behörig Lösull är och vilka kontroller man genomgår för att vara certifierad.

 

Magnus Håkansson tog också upp frågan om att föreningen bör ha en gemensam syn på reklamation.

Föreningen fick i uppdrag att ta fram ett förslag på reklamationsrutin för lösullsmaterial.

 

Härefter tackade ordförande Magnus Håkansson alla deltagare för dessa dagar!

 

Nästa träff blir vårt traditionella höstmöte, vilket äger rum den 6 -7 oktober i Stockholm.

Mer info om detta kommer inom kort att presenteras på hemsidan.

 

Välkomna!