Medlemsavgifter 2018

Vid årsmötet 2018 beslutades om följande avgifter för medlemskap i branschföreningen:

Medlemsavgift (momsbefriad): 500 kr/år

Fast avgift entreprenör: 18 000 kr/år

Rörlig avgift (beräknas per bil/sprutenhet): 2 800 kr/bil och år

Fast avgift leverantör:

Vid omsättning från lösull < 25 Mkr/år: 15 000 kr/år

Vid omsättning från lösull 25 Mkr/år och däröver: 45 000 kr/år

I serviceavgifterna för entreprenörer ingår avgifter för 3-partskontroller inom Behörig Lösull.

 

Bli medlem i vår branschförening!

Ansök om medlemskap här.