För Medlemmar/ Bli medlem

Vill du som lösullsinstallatör tillhöra en organiserad bransch med ett genomarbetat och tydligt regelverk?

 

Behörig Lösull är framtaget för att öka seriositeten i branschen och förebygga dåligt utförda installationer. Detta ger en trygghet till installatörer och kunder.

 

Behörig Lösull är den senast framtagna standarden inom lösullsbranschen och du som installatör kommer ständigt att vara uppdaterade med det senaste regelverket och få ta del av den senaste utbildningen. Detta ger dig en överlägsen konkurrenskraftighet jämfört med branschkollegor som inte arbetar enligt reglerna för Behörig Lösull.

 

Behörig Lösull kan likställas med ”Behörig Våtrum” eller ”El-cert”, vilket för dig som installatör kan innebära att det kommer vara ett krav från beställarens sida att du arbetar under Behörig Lösull. Behörig Lösull ersätter den gamla BOT-certifieringen.

 

Målet med Behörig Lösull är att det ska vara en branschstandard och att samtliga lösullsinstallatörer skall vara certifierade och ha all personal utbildad enligt gällande regelverk. På sikt är tanken att det från beställarens sida ska ställas krav på certifierade installatörer i samtliga konstruktioner.

 

Behörig Lösull är nödvändig för branschens trovärdighet. Kunderna ska känna sig trygga i att de anlitar fackmän som utför jobbet på rätt sätt. Detta är av yttersta vikt för att slutkund skall kunna säkerställa rätt isolervärde på isolerad konstruktion.

 

Kunden kan själv gå in på hemsidan för Behörig Lösull och se vilka installatörer som ingår i Behörig Lösull. På så sätt kan kunden förvissa sig om att de anlitar en installatör som uppfyller kraven för Behörig Lösull och att installation sker på rätt sätt.

 

Vill du komma i kontakt med föreningen, maila kansliet på:

info@isolerarna.se

eller ring

Lars Sandström på 070-820 09 80 (e-post: lars@byggbransch.se)

Roger Blomqvist på 070-550 94 10 (e-post: roger@byggbransch.se)