Behörig Lösull

Systemet ”Behörig Lösull” är framtaget av lösullsentreprenörernas egen branschförening inom Sveriges Byggindustrier. Branschföreningen samlar installatörer och leverantörer och verkar för att utveckla och främja isoleringsarbeten med lösull. Systemet innebär att installatörerna följer gällande regler för lösfyllnadsisolering och kvalitetssäkring.

 

Installatörerna har genomgått en utbildning med prov, samt praktisk och teoretisk utbildning från den eller de leverantörer vars material man använder sig av. Utbildningen omfattar såväl företagsledning som den personal som utför arbetet. Installatören erhåller därefter certifieringen ”Behörig Lösull”.

 

Utfört arbete kontrolleras genom stickprovskontroll av en tredje part (SP).

 

Syftet med Behörig Lösull är att du som kund ska kunna känna trygghet och förtroende för det arbete som utförs när du väljer en behörig lösullsinstallatör.

 

Är du lösullsinstallatör men ännu inte certifierad? Gå in på vår sida för medlemmar och läs mer om utbildningen!

 

Vill du komma i kontakt med föreningen, maila vår administratör Therése Lengberg på:

info@isolerarna.se

 

Har du frågor som kräver ett snabbt svar?

Ring någon av medlemmarna i styrelsen för Lösullsentreprenörerna:

 

Ordförande Magnus Håkansson, Sjömarkens Isolering AB

0705 25 72 59

Ledamöter:

Mikael Bennarp, FEAB Isolerproffs AB

0708 77 96 77

Marcus Johansson, Isoleringsspecialisten i Oskarshamn AB (ISAB)

0733 82 10 85

Marcus Sternheden, Isolerservice i Sydsverige AB

042 22 82 20

Michael Rundqvist, Sprutab AB

0707 13 47 07

Suppleanter:

Ann-Kristin Börjesson, Svenljunga Byggnadsisolering AB

0706 54 05 06

Gabriel Ängmo, Ekologisk Isolering i Skåne AB

0709 66 99 05

Robin Seger, Cremab AB

0704 89 91 04